ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Αναρτήθηκε 06/06/2014)

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Αναρτήθηκε 05/06/2015)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Αναρτήθηκε 04/08/2017)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Αναρτήθηκε 28/07/2018)

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΟΥΡΤΑΣ ΑΕ

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11447/70/Β/86/160